Centrum Medyczne

RTG – NFZ

Zdjęcie rentgenowskie to strumień promieniowania X, który ulega osłabieniu podczas przenikania przez określony narząd, gdyż promieniowanie to zostaje pochłaniane przez tkanki. Ilość promieniowania pochłonięta przez tkanki jest uzależniona od ich gęstości. Następnie osłabiony strumień promieni X pada na kawałek kliszy fotograficznej powodując jej zaczernienie, które jest proporcjonalne do osłabienia promieni rentgenowskich. W taki właśnie sposób otrzymujemy zdjęcie rentgenowskie badanej części ciała.

Podczas wykonania zdjęcia rentgenowskiego wykorzystywane są promienie jonizujące.

W ramach Pracowni radiologicznej wykonujemy szeroką gamę badań RTG w zakresie RTG czaszki, jamy brzusznej, klatki piersiowej, kończyn dolnych, kończyn górnych, kręgosłupa oraz miednicy, RTG  zębów punktowy. Badania realizowane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz w formie odpłatnej. Badania RTG, również odpłatne, realizowane są tylko na podstawie zlecenia.

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej
CENTRUM MEDYCZNE UJASTEK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: ul. Ujastek 3; 31-752 Kraków

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

  •  uruchamianiu i stosowaniu aparatów RTG (ogólnodiagnostyczny, mammograficzny, jezdny i stomatologiczny do zdjęć punktowych wewnątrzustnych).

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu RTG oraz na uruchomienie pracowni RTG.

Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie systematycznych pomiarów dawek indywidualnych.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

Przeprowadzone pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu RTG, podczas których potwierdzają, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni RTG zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni RTG znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

Rejestracja

Szukaj

Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.

Skip to content