Centrum Medyczne

Rezonans magnetyczny – NFZ

Dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013, Centrum Medyczne UJASTEK może zaoferować świadczenia najwyższej jakości nie tylko dla wszystkich pacjentów Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, ale również wszystkim swoim pacjentom przebywającym na oddziałach szpitalnych. Najnowsze, innowacyjne rozwiązanie technologiczne oparte jest na połączeniu wysokopolowego rezonansu magnetycznego z przystosowanym do współpracy z nim inkubatorem.

Na czym polega innowacyjność zastosowanej technologii?

Innowacyjność polega na połączeniu rezonansu magnetycznego o średnicy 70 cm z inkubatorem niemagnetycznym przystosowanym do pracy w środowisku rezonansu, wyposażonym w respirator oraz możliwość monitorowania funkcji życiowych wcześniaków i noworodków w ciężkim stanie.

Jakie są główne zalety tej metody?

 1. Nieinwazyjność metody, gwarantująca bezpieczeństwo pacjenta.
 2. Całkowita eliminacja promieniowania jonizującego.
 3. Precyzja i dokładność wykonywanych badań.
 4. Możliwość wykorzystania bezkontrastowych metod obrazowania układu naczyniowego (u kobiet w ciąży, wcześniaków i noworodków podanie środka kontrastującego jest przeciwwskazaniem).
 5. Niedostępne w innych metodach alternatywnych wysokozaawansowane obrazowanie (bardzo duże rozdzielczości generowanych obrazów) przy badaniach: mózgu, kręgosłupa, układu mięśniowo-szkieletowego, serca, angiografii naczyń.
 6. W przypadku wcześniaków i noworodków możliwość badania dzieci wymagających respiratora oraz specyficznych warunków środowiskowych (temperatura, wilgotność, wysycenie O₂) zapewnionych przez inkubator sprzężony z rezonansem magnetycznym.
 7. Zwiększenie szans przeżycia w przypadkach krytycznych.

Jakie możliwości daje zastosowana technologia?

Wykorzystanie wysokopolowego rezonansu magnetycznego daje możliwość:

 1. Kompleksowej, wczesnej diagnostyki prenatalnej (niedostępnej przy zastosowaniu metod alternatywnych), łącząc najdokładniejsze wykonanie badania z najwyższą efektywnością podjętego leczenia
 2. Leczenie płodu w najwcześniejszej fazie wystąpienia nieprawidłowości/choroby (w tym operacji śródmacicznych i operacji tuż po urodzeniu).

Połączenie wysokopolowego rezonansu magnetycznego z przystosowanym do współpracy z nim inkubatorem daje możliwość zapewnienia noworodkom (w tym wcześniakom) bezpośrednio po porodzie natychmiastowej diagnostyki neonatologicznej metodą bezinwazyjną (badania w obszarze centralnego układu nerwowego, klatki piersiowej, jamy brzusznej, układu mięśniowo-szkieletowego). Badania odbywają się bez narażania noworodka na szkodliwe promieniowanie jonizujące nieodłączne od dostępnych na rynku metod, takich jak rentgenodiagnostyka i tomografia komputerowa.

Jaki jest najważniejszy zakres badań dla kobiet w ciąży i noworodków dostępny dzięki nowej technologii?

 1. Obrazowanie obszaru centralnego układu nerwowego wcześniaków i noworodków wymagających stałego przebywania w inkubatorze.
 2. Badania u kobiet ciężarnych w kierunku chorób mających wpływ na rozwój wewnątrzmaciczny płodu.
 3. Badania prenatalne w kierunku anomalii rozwojowych i wad wrodzonych układu nerwowego oraz układu moczowego, pokarmowego i oddechowego u płodu.
 4. Badania w kierunku anomalii rozwojowych i wad wrodzonych serca oraz naczyń wcześniaków i noworodków przy użyciu połączenia obrazów USG z obrazowaniem rezonansem magnetycznym, a także z wykorzystaniem trybu obrazowania w czasie rzeczywistym i angiografii.

Łączna wartość projektu to 5 286 953,57 zł. Dla pacjentów oddziałów szpitalnych Centrum Medycznego UJASTEK badania są nieodpłatne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Rejestracja

Szukaj

Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.

Skip to content