Centrum Medyczne

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Zapraszamy Pacjentów objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ do korzystania z bezpłatnych świadczeń w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) udzielanych przez naszych lekarzy, pielęgniarki i położne. Każdy ubezpieczony ma prawo wyboru lekarza POZ, pielęgniarki i położnej środowiskowo – rodzinnej w poradniach posiadających podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wybór następuje w drodze złożenia stosownej deklaracji (do pobrania poniżej), w której wskazuje się na konkretnego lekarza, pielęgniarkę i położną. Listę dostępnego personelu w naszych poradniach przedstawiamy poniżej.

Pobierz deklaracje.

Wybierz swojego lekarza, pielęgniarkę i położną POZ

Lekarz

deklaracja wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Pielęgniarka

deklaracja wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

Położna

deklaracja wyboru położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Istnieje możliwość złożenia deklaracji w formie elektronicznej za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

W tym celu należy wypełnić deklarację przystąpienia do POZ i podpisać go za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Wystarczy założyć konto na www.pacjent.gov.pl, wybrać preferowaną placówkę oraz wskazać dedykowanego lekarza internistę (dorośli).

W ramach Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej oferujemy

konsultacje z dziedziny:

Szczepienia ochronne to najskuteczniejsza metoda zapobiegania chorobom zakaźnym

Szczepienia obowiązkowe

Szczepienia są prowadzone zgodnie z aktualnym programem szczepień od chwili narodzin dziecka aż do 19. roku życia. Odbywają się zgodnie z programem szczepień, który ogłasza w drodze obwieszczenia Główny Inspektor Sanitarny.

Koszty przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych są finansowane na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Szczepienia zalecane

Wykaz szczepień ochronnych zalecanych dla określonych grup osób z uwagi na wiek, stan zdrowia, sytuację epidemiologiczną występującą na danym terenie oraz przemieszczanie się poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem wymagań innych krajów oraz zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia określa w drodze obwieszczenia Minister Zdrowia.

Koszty zakupu preparatów do szczepień zalecanych ponosi osoba poddająca się szczepieniu.

Poradnie Podstawowej Opieki Lekarskiej

Centrum Medyczne Ujastek

Rejestracja

Rejestracja Poradni Pediatrycznej:

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Filie

Centrum Medyczne Ujastek

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia położniczo-ginekologiczna

Rejestracja

Centrum Medyczne Ujastek

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Rejestracja

Centrum Medyczne Ujastek

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Rejestracja

Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.