Centrum Medyczne

Teleporada – informacja dla Pacjentów

Szanowny Pacjencie,

Informujemy, że w Centrum Medycznym Ujastek udzielane są teleporady przez Lekarzy oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych.

Teleporada jest świadczeniem medycznym udzielanym na odległość przy użyciu telefonów lub innych systemów łączności. Teleporada zwiększa bezpieczeństwo Pacjentów i Personelu medycznego a także umożliwia zdalne rozwiązanie problemu medycznego, o ile kontakt osobisty Pacjenta z Pracownikiem Medycznym, w tym z Lekarzem, nie jest konieczny.

Pracownik Działu Obsługi Pacjenta poinformuje Państwa telefonicznie  o formie przeprowadzanej konsultacji.

Pracownik Centrum Medycznego powiadomi ponadto:

  • o przedziale czasowym planowanego kontaktu telefonicznego z Państwem Lekarza lub innego Pracownika Medycznego w określonym dniu;
  • o sposobie przygotowania się do teleporady, przygotowanie numeru PESEL w celu weryfikacji tożsamości, pytań i informacji dla Lekarza, Pielęgniarki lub Położnej, spisu zażywanych leków, ostatnio wykonanych badań laboratoryjnych i obrazowych, kart informacyjnych z pobytów w szpitalu, zapisów własnych pomiarów glukozy, ciśnienia krwi i in.).

Lekarz lub inny realizujący teleporadę Pracownik Medyczny w wyznaczonym czasie podejmą trzy próby kontaktu z Państwem, w odstępie nie krótszym niż co 5 minut, w celu udzielenia teleporady. Jeśli próby kontaktu nie powiodą się, teleporada zostanie anulowana. Prosimy wówczas o ponowne zgłoszenie się (telefonicznie lub drogą e-mail) do CMU w celu ustalenia nowego terminu konsultacji.

Podczas zdalnej konsultacji, każdy Pracownik udzielający teleporady w zakresie swoich kompetencji:

Szukaj

Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.

Skip to content